Wilyım şeksPİR’in torunu Nuri Can PİR

Nuri Can şimdi 11 yaşında. Shakespeare’i sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine tanıtmak için fanzin denebilecek küçük bir dergi hazırlamıştı iki yıl önce.
PİR Nuri Can’ın soyadıdır ve kendinin Shakespeare’in torunu olduğunu iddia eder ve seslenir yüksek sesle;

Selam sana Macbeth! Selam Galamis Beyi!
Selam sana Macbeth! Selam Cawdor Beyi!
Selam sana Macbeth! Selam geleceğin Kralı!

Çocuk ve Shakespeare ses kaydı;