Varoluş sefasında katlanır

kentlerin soluğu

Güz bitiği sofrasının hezeyanına

bir dizin dize sarılır

Ah yutkunan bir yığın yaprağın

düşüşünde törenler

Köleliğine mil çekilmiş dağların gözleri

Gerilen, sürgüne gönderilen bu hislerin.

Bir vakt-i huzuruna kabulü

Ne mümkün günah şehrinde

Bu paydalanış bu zamanın köreltisi.

Kuşlara dokunuşlar

Gölgeler çürüyen kafesinde yokluğun

Basamaklanmış bu silüetlerde durmuş saatler.

Geç kalma telaşına sokulmuş yüzün

Sararmış tenlere renksiz nöbetler kavuşmuş.

Acısız bir selama gidilir

İşgali harabede kararmış yüzün

Solan çiçekler göğsünde

Uyan vakti gelmiş geçmiş

Ölü dar bir yüzyılda ölü bedenler sokulmuş

fotoğraflara.

Ferhat Nitin