Antonio Jacinto (Angola)

Bu koca çiftlikte ekinleri yağmur değil

alın terim sular

Bu koca çiftlikte olgun kahve

kırmızı kiraz var

kanım damla damla besledi özsularım.

Kahve kavuracak

ezilip, öğütülecek

kararacak, kararacak; ırgatın kara

rengini alacak

Irgatın kara rengini!

Şakıyan kuşlara sor

tasasız, kıvrılıp akan ırmaklara

ve içerden içerden esen rüzgâra:

kim kalkar erkenden? kim yollanır tarlaya?

Kim taşır ağanın tahterevanım* uzun yollarda?

Ürünü devşiren kimdir, parasını alan kim?

Kim yaşar kokmuş mısır, kokm uş balık ve aşağılanmayla

paçavralar için 50 anglores * gündelikle

ya kim yer sopayı karşı çıkınca?

Kim?

Kim büyütür darıyı

ve çiçeklendirir portakal bahçelerini?

-K im ?

Ağaya, otomobiller, araçlar makineler,

metresler ve bir sürü zenci tutması için

parayı kim sağlar?

kim zenginleştirir beyaz adamı

kim şişirir göbeğini ve cüzdanını?

-Kim ?

ve şakıyan kuşlar

tasasız akan ırm aklar

ve içerden esen rüzgâr

yanıtlayacaklar:

Gamba kopuklarımı

(— M onangâmbeeeee…)

Ah! bırakın hurm a ağaçlarına tırm anayım hiç olmazsa

bı rakın çekeyim, çekeyim hurm a şarabını

sarhoşluğumda boğulup, UN U TAYIM

— Gamba kopuklarımı

(— M onangâm beeeee…)

Antonio Jacinto (Angola)

Türkçesi: Tuğrul Tanyol

* Motıangamba: Gamba çocukları.

*Tipoye: İki kölenin, özerinde Çeyaz Adamı taşıdıkları iskemle (aslında).

*Anglores: Angola parası.

Kaynak : Dünya Şiir Antolojisi – Ataol Behramoğlu – Özdemir İnce