Pas olgunluktur, pas
Ve benzi sarı m ısır tüyleri;
Çiçek tozları çiftleşmek üzeredir
Kırlangıçlar dansa durduğu zaman
Okun ucundaki tüy gibi
Uçuşmakta mısır saplarının iplikçikleri
Işığın hizasında. Ve biz işitmekten sevinçli
Rüzgârın toplu yürüyüşünü, işitmek
Ovadaki bıçkı sesini, mısırların bırakıldığı yerde
Bam bu kıymıkları gibi içine işlediğini,
biz toplayıcılar, şimdi
Püsküllerin üstündeki pası beklerken, çekilir
Alaca karanlıktan uzun gölgeler, kaplanır çelenk gibi
Sazdan samandan arabalar tütsüler içinde. Su yüklü saplar
Tohumun çürüğüne yürürler-biz bekleriz
Pasın söz verdiğini.

Wole Soyinka -Nijerya

Türkçesi: Haydar Ergülen