Kaldırdık üstümüzden ferdin saltanatını,

Ne halkın üzerine sürer giden atını

Geçecek şimdiden sonra bir şehzâde sokaktan,

 Ne de bir menfâ gibi cansız kalacak vatan. 

Bundan sonra bir lâhza; boynunu eğe eğe 

Köylü yedirmeyecek ekmeğinden kimseye.

 Çoktan anladı sultan ne demek, halk ne demek! 

Hakkını almalıdır yeryüzünde her emek!

Cevat Kâzım