Mezarların gölgesinde kösnümüş baykuşlar,

Papaz takkesi takmış def çalan güllü erkekler,

Sapkın düşlerin içinde donakalmış balerinler,

Kale gölgesine düşmüş kara mimozalar

Öbürküler

Zılgıt çeke çeke geliyorlar

Lahza

Durdum, çağla yeşili dişlerimin ısırdığı etleri sıvadım ağaç diplerine

Öbürküler

Zılgıt çeke çeke geliyorlar

Kılçıklı düşlerin içinde löp etlerini yayan kadınlara vız gelip tırıs giden acılar

Lahza

Kara mimozaları topluyorlar

Cadı kazanı kaynıyor, diklemiş sapıkların düşüne akıtılacak büyüler

Öbürküler

Zılgıt çeke çeke geliyorlar

Lahza

Kızıl topraklarda Ceylan’ın nefesi, Kızkuşlarının sesi

Yok oluyorlar

Kadınlar lahza

Kadınlar zılgıt

Kadınlar acı

Dişlenen memelerinden sızan beyaz düşleri

Kanayan rahmine akıyor

Lahza

Öbürküler

Zılgıt çeke çeke geliyorlar

Rengârenk erlerin, siyah kadınlara karıştığı bir büyü dumanı yükseliyor

Öbürküler

Kusa kusa geliyor kinlerini

Koparıyor meme başlarını kadından

Söküyor rahmini kadınlıklarından

Güllü erkekler çürüyor kızıl toprak içinde

Kara kazanlarda etten zindanlar

Ortalık büyü dumanı…

Zeynep Pınarbaşı