Bakıyorum aynadaki yüzüme

Gül desem gülecek sanki

Gözümden yansıyan maske

Yüzüme yapışmış, asırlık, çirkin

Uçurum, ifrit, anlamsız dayatmalar

Tohum, tohum sinmiş

Derimin ince gözeneklerine

Söküp atıyorum

Kırmızı, kırmızı kalıyor

Şeritli yollar gibi yüzüm

Kanlı canlı hayat biriktirmiş altında

Bent çekilmiş sular gibi beklemede

Aktı akacak, koyverecek beni akıntıya

Yaşamak istiyor umudun hayali

Varlığımın temeli son güne kadar

Alev Ramiz