Ben hayatı biriktiririm dedi öteki berikine, ya siz?

Ben geleceği planlarım dedi beriki ötekine.

Birbirlerini süzdüler, derin bakışlar ve bulanık yüzler karıştı.

Konuşmak için ortak nokta aradılar bulamadılar,

Özneye döndüler.

“Hayat” diye başladı, devamı gelmedi öteki beriki arasında

Şu anda donmuş olandan.

Gelecek diye başladı öteki,

Berikinden almadığı hayatı canlandıramadı gözünde.

Birbirlerini süzdüler, süzdüler…

Miski miskin bakınıp çaycıya döndüler.

“Bir çay ver, tavşankanı!” dediler,

İkisi aynı anda.

Oysa ikisi de nefret ederdi avdan.

Şaheser Yılmaz