1.1.1902 Çatalca – 17.8.1968 İstanbul

Cumhuriyet dönemi şairlerinden öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi Necmettin Halil Onan’ın babası Düyûn-u Umumiye memurlarından Hilmi Efendi, annesi Nazmiye Hanımdır.

Necmettin Halil Onan Vefa lisesinde orta öğrenimini bitirdikten sonra 1919 yılında Darülfünun Edebiyat Fakültesinde açılan sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Cenap Şahabettin, Fuad Köprülü, Ferit Kam, Yusuf Şerif, Yahya Kemal, Hüseyin Daniş gibi edebiyatçıların öğrencisi oldu.

Mütareke döneminde İstanbul’un işgali üzerine okul geçici olarak kapatılınca Kurtuluş Savaşına destek amacıyla milli mücadeleye katılmak üzere Ankara’ya gitti. Ankara talimgahında zabıt vekili oldu, Anadolu Ajansı servisinde çalıştı.

Milli mücadele bittikten sonra İstanbul’a dönerek eğitimine devam etti ve 1924 yılında mezun oldu. Bir süre Anadolu Ajansında ve özel okullarda çalıştı.1929 yılından itibaren İzmir, Ankara, Adana gibi şehirlerdeki liselerde edebiyat öğretmenliği ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra maarif müfettişliği, 1942-1946 yıllarında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünü yaptı. İlerleyen tarihlerde Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine profesör olarak atandı, 1959 yılında üniversitedeki görevinden emekli oldu.

17 Ağustos 1968 günü İstanbul’da vefat etti. Mezarı Kandilli Kabristanlığındadır.

Necmettin Halil Onan yazın yaşamına aruz ölçüsünde şiirler yazarak başladı. İlk şiirleri Nedim Dergisinde yayımlandı. Aruzu bırakıp hece ölçüsünde yazdığı şiirleri Dergâh ve Hayat Dergilerinde yayımlandı.

Şiirlerini 1927 ve 1933 yıllarında bastırdığı iki kitapta topladı. Ulusal duygular, aşk ve tabiatla ilgili şiirler yazdı.

Milli duygularla yazdığı hece ölçülü şiirleriyle tanınan, milli edebiyat akımı şairlerinden Necmettin Halil Onan’ın ünlenmesini sağlayan “Bir Yolcuya” isimli şiiri olmuştur. Son dönem şiirlerinde hocası Yahya Kemal Beyatlı’nın etkisi görülür.

Orta okullar için dil bilgisi kitabı, liseler için “İzahlı Divan Şiiri Antolojisi” adlı eseri hazırlamıştır.

Yazdığı “İşleyen Yara” adlı romanı 1932 yılında Vakit Gazetesinde tefrika edilmiştir.

Değerli büyüğümüzü vefatının 52. Yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

Nebahat Alptekin

ESERLERİ

ŞİİR KİTAPLARI

-Çakıl Taşları (1927)

-Bir Yudum Daha (1933)

DİĞER KİTAPLARI

-Dilbilgisi (1928) iki cilt

-Dilbilgisi (1934)

-Dilbilgisi (1943) ilkokullar için

-İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940-1946)

-Namık Kemal’in Talim-i Edebiyatı üzerine bir risalesi (1950)

-Leyla ve Mecnun (1956)  Fuzuli’nin eserinin tenkidi

ROMANLARI

-İşleyen Yara (yayımlanmadı)

-Kolejli Nereye (1977)    

            DUR YOLCU

Bilmeden gelip bastığın bu toprak,

Bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

 Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda

İstiklal uğrunda, namus yolunda,

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed’in düşmanı boğduğu sele,

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

 Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,

 Bir harbin sonunda, bütün milletin,

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

KAYNAKÇA

turkedebiyati.org.sairler

edebiyatimiz.net