“Bu memleket bizim.

Sen Nuruosmaniye’de laboratuvar işçisi, alnı göğe değen sevgilim.

Sen Kurtuluş’ta yazma işliğinde tezgah başlı ince ellim.

Sen halkımın eşsiz bilgesi.

Ne kadar anlayışlıydın bana. Cavidan Tümerkan’ın şiirini sevdiğin halde, arada bir benden de bir şeyler okur, gönlümü alırdın tatlı tatlı.

Yüreğim seninle, şiirim seninle kanatlı. Sana ermedeyim sevgilim.”

1917 doğumlu şair ve yazar Muzaffer Arabul’un, YARISI KARANLIKTA YARISI GÜNEŞ kitabının “Makbule” başlıklı sunu yazısını; eşi Makbule Hanım’ı ve oğlunu yitirdikten sonra 21 Kasım 1997 günü vefat ettiğini öğrenince daha anlamlı buldum.

Mahmut Makal’ın,  Arabul’un “Derim ki; Makbule’ye Şiirler” kitabı için yazdıkları ise önemli:

Makbule’ye Şiirler’i lütfedip yolladığınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.

Yeni yapıtınız pırıl pırıl yüreğinizin, gürül gürül akan sesini getirdi bana. Dil, duygu, düşünce öylesine yeni, güzel şiirlerinizde. Hatta biçimde onların özüne uymuş, bir solukta içercesine okudum hepsini. Makbule Hanım’ın kaybını bu yapıttan öğreniyorum. 

Size ve çocuklarınıza sağlık diliyorum. 6.6. 1989”

Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedilen Arabul, Emine Hanım ile Mustafa Arabul’un oğludur. 1937’de Pertevniyal Lisesi’ni bitirir. Başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise eğitimini yarıda bırakır. Bir yıl Tapu ve Kadastro Okulu’nda öğrenim görür. Kadastro Fen memuru olarak Güney ve Kuzey Anadolu bölgelerinde görev yapar. Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nda, Trabzon, Konya Karayolları müdürlüklerinde memur olarak çalışır. Çeşitli şirketlerde muhasebecilik ve Akşam gazetesinde idare memurluğu yapar. Daha sonra ise reklam şirketi yönetir. 

1951 yılında Komünist Parti üyeliği gerekçesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesine aykırı eylemde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanır, iki yıl hapis yatar. 

Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan Arabul, toplumcu bir karakter gösterir ve insan, doğa sevgisi içinde eserlerini kaleme alır. İlk şiirleri 1941 yalında Yücel dergisinde çıkar. Türk Solu, Güney, May, Yazko Edebiyat ile Gerçek Sanat dergilerinde yayınladığı şiirlerini; Sana Ne Olmuş, İnsana Saygı, Eğri Tahtalar, Eski Bir Çağ, Tam Güneşin Altı, Ertelenmiş Şarkılar isimli kitaplarda toplar. Yarısı Karanlıkta Yarısı Güneş ve Toplumsal Eylem kitaplarında ise makale ve fıkralarını bir araya getirir. Çakmazlar romanı tek ciltte kalır. Ayrıca 1979’da “Ebussuut Efendi” üzerine bir inceleme kitabı yayımlanır.

Muhsin Başaldı