uykusuzluk ayaklanınca öfkem çoktan çökmüş

tastamam yap aynısını öldür babayı

sonra göm toprağa kapat üstünü bulutla

unut dediler sonra unuttum

unuttum unutmak cılızmış sesimden

evladıyım ben ürkerim isyan eden geceden

kutsal babam zaaflarım mevcut suyla beraber akan

kutsal babam habis urlarım var birden fazla üreyen

dilimi tanıdın daha kıvrak boyalı totemden,

elim zalimdir cümle tabudan

benim bu şanla dolaşan kan içinde hem kahraman

koydum başımı gecenin karanlık yastığına dandini dandini dastana

danalar girmiş bostana

nefes alıp nefes verir ninniler kendimde  

hikâye anlatan benim efsaneyi uyduran

uzun pespembe dilim

kurt sesimdir babayı uluyan  

geceyi parçalayan uzun azı dişlerim

kan revan içinde uluyan ulu kahraman

koyarım başımı karanlığa uyusun da büyüsün ninni

tıpış tıpış büyüsün ninni eee ee  e

Ninni uzağa gider geride kalan ne varsa

Dilime dolanmıştır artık öldürdüğüm babam

Nükhet Eren