Video Editörü: Güler Pişkin

GAZHANE İZLENİMLERİ

Kömür fırınlarının önündeyiz, toplam üç tane, küçük kare pencereleri olana gözüm takılıyor, hava soğuk, Mart ayazı, kuşlar yuva yapmışlar tuğladan pencerelere, birkaç tanesi konup havalanıyor, kimisi de pencerelerinden dışarıyı seyrediyor, serçe ve güvercini seçebiliyorum, çekiyorum fotoğraflarını, bir tane daha, bir tane daha. Ne güzel diyorum içimden, memleketin tüm kuşları buraya sığar. Sonra sanat düşüyor aklıma, devasa alanda geziniyor gözlerim, ortak paylaşımla yapılabilecek atölyeler, etkinlikler akıyor zihnimden. Yine ne güzel diyorum, memleketin tüm sanatçıları da buraya sığar…

Gülayşen Erayda

GAZHANE

yıllardı geçen

cezbeden

şehir

kadıköy

güdülen gençlik günlerinde

sürüydü sokak sokak sürüklenen

ararken kendini

haz aşktı sevgiliye koşturan

bilmezdi 

gazhane önü izbele duvar

karanlık tarih fırın

kömür naftalin katran 

gazdı ayrışan

Muhsin Başaldı