Doğudan batıya savrulan rüzgara yakalanmışım
Dağdan denize kıstırılan zamanda
Dünyanın bütün dalgaları misali
Batıya meyilli
Doğu rüzgarı pis kokular kötülük taşırmış
Kötülük varoluşun bilgisidir
Suyun önüne kattığı
Farklılık sadece rüzgarın giyindiği kostümde
Bir iskele neyin var olduğu bilgisidir

Doğu rüzgarının kandırdığı iskeleyim

Nukhet Eren