tanıdım onu gözlerinden

ışığı çapaklı, şaşkın gibi

günebakan der kimi

eser ifil ifil çiçeği

tanıdım onu gözlerinden

ay parçası, suskun gibi

ayçiçeği der kimi

öper vız vız sevgilisi

tanıdım onu gözlerinden

kokar saçağı, hırçın gibi

güneşten cesareti

öfke saçar dişleri

tanıdım onu gözlerinden

sırım boylu, zeki gibi

domuzdur derdi

uçuşur ova’da sözleri

tanıdım onu gözlerinden

eşer toprağı, densiz gibi

tabela fabrika ne ki

iş başındayız afişi

tanıdım onu gözlerinden

bilge kişi, sakin gibi

gaz duman ne ki

arar siste güneşi

muhsin başaldı