Güzel günlere inandık.

İnandıramazsınız bizi daha kötüye.

Çok işimiz var, yeni bir dünya için;

İyilik mayası çaldık bütün göllere.

Ekmek olmuş Şirin,

Ferhat hâlâ dağlar delmekte.

Buğdaya küskün boş tarlalar,

Altın başaklarını beklemekte.

Hasat türküleri yükselirken daha dün

Yedi bölge, dört mevsimde,

İş makinaları çıkmış

Dere tepe kemirmekte.

Yangınlar geçer dağından, ovasından

Rüzgar yerine.

Göçerleri çağırır, imdada dağlar;

Çıngıraklı koyun, keçileriyle.

Kilitli yolları boynuna dolanmış,

Yekpare beton kentlerse,

Çatırdıyor bir solukluk nefese.

Gelecek gelecek de;

Muhteşem insanlık bekler sadece…

Bir avuç insan uğraşır,

Çoban ateşleriyle!…

Meleksima Alp