Bir yanım gece bir yanım gündüz,
Feryat eder, söylemeyen dilimiz,
Gitti iller,sustu bülbül, gülümüz,
Viranede kılavuz köpek, kedimiz…

Oy dağlar oy varamadın mı?
Yara derin saramadın mı?

Düşen düştü ölü müydü sağ mıydı?
Üç gün, beş gün, sayamadık on muydu?
Yanlarında bir sevdiği var mıydı?
Toprak mı, taş mı, yoksa can mıydı?

Oy dağlar oy varamadın mı?
Ciğer pare deremedin mi?

Yaşlı, genç, kadın, erkek, yavrular,
Can dostumuz canlar, evler, eşyalar,
Anılar, hayaller, nice umutlar,
Enkazda, mezarda kol kolalar!…

Oy dağlar oy varamadın mı?
Bebem yitik bulamadın mı?

Gördü dağlar, yazdı bir bir olanı,
Çöken yolu, enkazı, tozu dumanı,
Duydu feryatları, çabalayanı,
Kazıdı kebire; gerçeği ve yalanı!…I

Oy dağlar oy varamadın mı?
Gayrı ses gelmiyor duyamadın mı?

Asi nehri coştu çağladı,
Viran oldu, naçar kaldı, ağladı.
Sağaltacak elbet derin yarayı,
Halkımın yürekli kızları, oğulları!…

Oy dağlar oy varamadın mı?
Kim etti böyle soramadın mı?

Meleksima Alp 19 Şubat 2023